P L A T B Y   N A   Ú Č E T    F K

 

 

Bezhotovostní platba na účet FK

 

Bank. účet:  1002342359/0800

Var. symbol:  7

Zpráva pro příjemce:  ID FAČR nebo jméno, příjmení a rok narození hráče (člena)

 

 

Platba v hotovosti

Hotovostní úhradu příspěvků bude vybírat příslušný trenér nebo jím určený zástupce.

 

 

 

Vytisknout